Den velsignede Ramadan

Iftar
Bidra til at mennesker i nød også får et smil om munnen ved begynnelsen av Ramadan.

Hilfe (HJELP)
Den som trenger det mottar mathjelpen den første dagen i Ramadan.

Ofring

Du rekker ut din hånd til mennesker i nød, med dine ofring donasjoner hvert år. I nært samarbeid med våre internasjonale partnere vil dine donasjoner, som blir gitt i henhold til islamske retningslinjer, komme mennesker i nød til gode– uavhengig av deres religion og opprinnelse!

Read More

Ramadan

Mens mange mennesker har rikelig tilførsel av mat og vann under denne måneden, er det stor matmangel i fattige land, spesielt under fastemåneden. Som Hjelp en Trengende Hånd, har Ramadan alltid vært et viktig prosjekt for å skaffe bistand til mange deler av verden uten forskjellbehandling basert på språk, religion eller etnisitet. Hvert år gjør dine sjenerøse donasjoner det mulig for oss å hjelpe tusenvis av mennesker som venter på en hjelpende hånd.

Read More

Rent Vann

Rent vann kan være et vanlig element i våre liv, men det er fortsatt 1 milliard mennesker som ikke har tilgang til dette. Visste du at rent vann fremdeles er en av dagens største kriser? Vann er menneskets primære behov. Uten den blir alt en risikofaktor. Den som er mest utsatt er de fattige, syke og spesielt kvinner og barn. Hvert 2. minutt dør et barn på grunn av urent vann.

Read More

Vipps til #611690

Frivillig

Frivillighet er en fin måte å bli en del av samfunnet ditt. Det styrker også båndene dine til samfunnet og utvider støttenettverket ditt, og utsetter deg for mennesker med både felles og mangfoldige interesser. Å være en del av et team er ekstremt gunstig og gir en følelse av tilhørighet og en forbindelse til andre. Selv om frivillighet kan være hardt arbeid noen ganger, genererer det en enorm følelse av prestasjon og oppfyllelse når du føler at du har gjort en forskjell for noen – uansett hvor stor eller liten det måtte være. Når du jobber med andre frivillige eller lønnede ansatte, kan du ha det veldig gøy – kanskje når du er i et fundraising-arrangement eller bare i den daglige virksomheten.