Å bidra til bygge en bedre, mer velstående og fredelig verden!

Å bidra til bygge en bedre, mer velstående og fredelig verden!

Arbeidsområdene våre er fattigdom og katastrofehjelp. HETH tar sikte på å hjelpe mennesker med å bekjempe fattigdom, redusere sosial urettferdighet, krig, forfølgelse og gi støtte til mennesker som ikke har tilgang til grunnleggende rettigheter.

Hjelp en Trengende Hånd Norge er grunnlagt av mennesker fra ulike land og kulturer, inspirert og frivillige av Den Norske Hizmetbevegelsen. Vi er en ikke religiøs og politisk uavhengig organisasjon som jobber for innenforskap og samhandling uansett etnisitet, kultur og tilhørighet.

Hjelp En Trengende Hånd er en registrert veldedighet (organisasjonsnummer 924 603 933), etablert i Oslo i 2021, og arbeider nasjonalt så vel som internasjonalt.