Lindre sult verden over

66 millioner barn i skolealder går sultne på skolen i utviklingsland, med 23 millioner bare i Afrika.

Jordkloden produserer nok mat til å gi mat til alle 8 milliarder mennesker, men likevel sulter for tiden 815 millioner på grunn av mangel på ressurser, en ekstremt ujevn fordeling av inntektene i verden, og konflikter innen visse land. Ifølge Verdens matvareprogram går 66 millioner barn sultne på skolen i utviklingsland, med 23 millioner bare i Afrika. Underernæring er årsaken til nærmere halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år − 3,1 millioner barn hvert år.

For å bekjempe dette tragiske problemet har Hjelp en trengende hånd siden 2013 organisert utallige mataksjoner og matdistribusjonskampanjer. Til nå har vi distribuert over 1.5 millioner pund mat både innen- og utenlands til de mest trengende i over 40 land. Vi distribuerte en stor del av denne maten direkte til folk ved hjelp av levering eller arrangementer, og resten til regionale matbanker og lokale «spiskamre». Våre frivillige gav av sin tid og energi til suppekjøkken, herberger og samlinger ved mange anledninger.

Underernæring

En av ni personer i verden (795 millioner) er underernært.

Sult

66 millioner barn i skolealder går sultne på skolen i utviklingsland, med 23 millioner bare i Afrika.

Barnedød

Underernæring forårsaker nærmere halvdelen (45 prosent) av dødsfall blant barn under fem år − 3,1 millioner barn hvert år

Hva er matmangel?

Matmangel oppstår når en region ikke kan produsere nok mat for befolkningen. En matmangel skyldes økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer. Mulige grunner inkluderer, men er ikke begrenset til: overbefolkning, dårlig politikk, urettferdige regler for handel og svikt i avlinger på grunnet naturkatastrofer, pest, for fuktig klima, og ujevn fordeling av naturresurser. Ifølge Time magazine «er den globale befolkningen forventet å nå opp i 9,8 milliarder innen 2050, og matforsyningen vil være under et mye større press. Etterspørselen vil være 60 % høyere enn i dag, men klimaforandringer, urbanisering og forringing av jordsmonnet vil ha redusert tilgjengeligheten på dyrkbare områder.»

Hvordan avhjelpe matmangel?

Måter en enkeltperson kan avhjelpe matmangel er å: kutte ned på matsvinn, starte en mataksjon, kontakte dine lokale myndigheter om matpolitikk, donere, støtte lokale produsenter, sende pakker med mat til samfunn som trenger det, og kjøpe sertifisert bærekraftig mat.